Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, CLUF HAZIR GİYİM TEKSTİL VE AKSESUAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Satıcı”) ait cluf.co internet sitesinden elektronik ortamda siparişi yapılan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması amacıyla alıcıya (“Alıcı”) ön bilgilendirmenin yapılmasıdır. Bu bilgiler, iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Satıcı Bilgileri:

Unvan: CLUF HAZIR GİYİM TEKSTİL VE AKSESUAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Açık Adres: Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul, A Blok No:20/A İç Kapı: 41 Maltepe, 34846 İstanbul

E-posta: hello@cluf.co

MERSİS numarası: 0211139501900001

Tüketici Bilgileri:

Ad Soyad / Unvan: [Müşteri Adı Soyadı]

Adres: [Müşteri Adresi]

Telefon: [Müşteri Telefon Numarası]

E-Posta: [Müşteri E-Posta Adresi]

Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri:

Ürünün Adı: [Sipariş İçindeki Ürünlerin Adı]

Ürünün Sipariş Edilen Miktarı: [Sipariş İçindeki Ürünlerin Sayısı]

Teslimat tarihi: [Kargo Teslim Tarihi]

Teslimat adresi: [Kargo Teslim Adresi]

Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı:

Kargo ücreti: [Sipariş Kargo Ücreti]

Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün bedeli: [Sipariş Toplam Ücreti]

Alıcı’nın ödeyeceği ek masraf: [Müşteri Sipariş İçin Ödeyeceği Ek Tutar]

Sipariş bedelinin ödenme şekli: [Sipariş Ödenme Şekli]

Teslimat şekli: [Kargo Yöntemi]

Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Satıcı’nın Bilgileri başlığı altında belirtilen iletişim adreslerini kullanarak) veya cluf.co web sitesi üzerinden iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz alıcılar için cayma hakkı ve kullanımı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. 

Ancak Alıcı’nın cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii)çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve Alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz.

Yukarıdaki paragrafta yazan istisnai durumlar dikkate alındığında, Alıcı’nın cayma hakkına sahip olması ve bunu kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Alıcı'nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı’nın öngördüğü ürünü iade alacak olan kargo şirketi Yurtiçi Kargo'dur. Cayma hakkının kullanılması halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu formda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Uygulanabilir olması halinde cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri:

Unvan: CLUF HAZIR GİYİM TEKSTİL VE AKSESUAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul, A Blok No:20/A İç Kapı: 41 Maltepe, 34846 İstanbul

E-posta: hello@cluf.co